Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Wspólnota Centrum Ochotników Cierpienia

grupy-wcocCentrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej realizuje charyzmatyczną wizję księdza prałata Luigi Novarese, według której cierpienie złożone w ofierze przez człowieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go apostołem, to znaczy przykładem i proroczym znakiem pomagającym odkryć wartość wszelkich form cierpienia obecnych w ludzkim życiu.

Celem Centrum jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej.

Nasza wspólnota powstała trzy lata temu w parafii św. Józefa w Gdyni, a dziś na Obłużu gromadzi ludzi dorosłych dotkniętych jakąkolwiek formą niepełnosprawności. Spotykamy się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 16.00 w sali szkoły katolickiej, aby rozważać Słowo Boże i przerabiać kolejne kroki rocznej formacji. Dzielimy się swoimi przeżyciami i modlimy się o siłę w znoszeniu przeciwności. Jeśli czujesz, że jesteś sam ze swoją niepełnosprawnością, to przyjdź na nasze spotkanie!

Opiekunem grupy jest ks. Wojciech Leoniuk.