Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

ks. dr Piotr Szydłowski

Ks. Piotr Szydłowski święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 2003 roku.

Wcześniej był rezydentem w parafii p.w. św. Józefa w Gdyni.

Psycholog, asystent w Katedrze Psychologii Religii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent Podyplomowych Studiów Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Szkoły Formatorów przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Affiliate – American Psychology Assosiation.

Data ustanowienia w parafii: 01 lipca 2020 r.