Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

ks. kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Ks. Wojciech Cichosz urodził się 20 stycznia 1968 r. w Kartuzach. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1993 r. z rąk arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Posługę duszpasterską pełnił w parafii pw. św. Pawła Apostoła w Gdyni-Pogórzu (1993-1994); Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach (1994-1997) oraz św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu (26.06.1997 – nadal).

28 czerwca 1997 r., jako dyrektor, rozpoczął kierowanie (najpierw niepubliczną, a potem publiczną) szkołą katolicką (obecnie Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II). W tym samym roku podjął studia specjalistyczne z pedagogiki w Uniwersytecie Gdańskim. W kolejnych latach uzyskał stopnie naukowe doktora (z pedagogiki – UG 2000; z teologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2005) i doktora habilitowanego (UKSW 2010). W 2015 r. postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora. 1 września 2020 r. objął urząd Dziekana Wydziału Teologicznego oraz wszedł do Rady Rektorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego). Wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym (2002 – nadal). Od 2020 roku Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, a od 2022 roku Delegat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do prac Komisji Episkopatów Unii Europejskiej w Brukseli w sekcji Edukacja i Kultura (Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union, COMECE – Adviser for Education and Culture).

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim szkolnictwo katolickie, filozofię i aksjologię wychowania oraz antropologię i antropogenezę. Lubi poznawać różne kultury, sport, muzykę klasyczną oraz grę na fortepianie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.cichosz.pl oraz pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Cichosz

Data ustanowienia w parafii: 26 czerwca 1997 r.
Formularz do bezpośredniego kontaktu z Duszpasterzem