Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

ks. prałat dr Sławomir Decowski

proboszcz-normalKs. Sławomir Decowski urodził się 24 marca 1963 roku w Bydgoszczy w rodzinie Bronisława i Teresy z d. Cichańskiej. Kształcił się w VII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, gdzie zdał egzamin dojrzałości (1981). Studia filozoficzno – teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (1981 – 1987), gdzie 2 lutego 1987 roku w tamtejszej bazylice katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii farnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie (1987-1990). Następnie przez 12 lat (1990-2002) był wikariuszem i katechetą w najstarszej gdyńskiej parafii pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu. Od 1 sierpnia 2002 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Józefa w Gdyni Leszczynkach, a od 1 lutego 2011 roku jest proboszczem parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu. 7 października 2005 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej. Od 2006 roku pełni funkcję archidiecezjalnego duszpasterza ludzi pracy. W latach 2006-2008 był członkiem sześcioosobowej Komisji Naukowej ds. Najnowszej Historii Archidiecezji Gdańskiej, która badała zasoby archiwów Instytutu Pamięci Narodowej na temat Kościoła. W latach 2009-2011 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Gdynia Chylonia, zaś 20 lutego 2011 roku objął stanowisko dziekana dekanatu Gdynia Oksywie. Zasiadał w Radzie Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej (2006-2016), pełniąc jednocześnie funkcję jej sekretarza (2011-2016). 9 lutego 2012 roku został mianowany Prałatem Kustoszem Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej, a 17 października 2016 roku sędzią Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego w Gdańsku Oliwie.

24 lutego 1987 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie historii Kościoła na podstawie pracy pt.: „Eksterminacja duchowieństwa diecezji chełmińskiej (wrzesień-grudzień 1939)”. W wydanym przez Towarzystwo Naukowe w Gdańsku „Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego” (Gdańsk 1992-1997) opublikował biogramy 15 kapłanów diecezji chełmińskiej żyjących w XIX i XX wieku. Drukował też w „Miesięczniku Diecezji Pelplińskiej”, „Pielgrzymie” i „Księdze Jubileuszowej. 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie”. W latach 2001-2003 odbył podyplomowe studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i uzyskał tytuł licencjata teologii na podstawie książki biograficznej pt.: „Przeszedł dobrze czyniąc. Ks. Henryk Mross (1928-2000)”, którą wydał nakładem Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” (Pelplin 2001). W 2014 roku na UMK w Toruniu na podstawie dysertacji pt.: “Społeczno-pastoralne implikacje historiografii ks. Henryka Mrossa” uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.

Do zainteresowań Księdza Proboszcza należą: teatr, muzyka i sport.

Data ustanowienia w parafii: 01 lutego 2011 r.
Formularz do bezpośredniego kontaktu z Duszpasterzem