Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Wspólnota Radości Paschalnej

Wspólnota Radości Paschalnej jest wspólnotą katolicką rodzin i osób wolnych, którzy uczestnicząc w życiu Kościoła pragną wypełnić swoją misję kapłańską, królewską i prorocką. Chcą nieść Chrystusa i jego Ewangelię wszędzie, gdziekolwiek ich pośle.

Korzenie wspólnoty sięgają młodzieżowej Oazy Ruchu Światło – Życie, która powstała w parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni – Obłużu pod koniec lat 80-tych XX wieku. Mniej więcej około 2000 roku, już jako wspólnota osób dorosłych, poszukiwaliśmy swojej tożsamości i charyzmatu w Ruchu Światło – Życie oraz w życiu całego Kościoła. W 2003 roku odczytaliśmy, że naszym szczególnym charyzmatem jest życie radością Paschy, która stała się także centrum naszego życia. W tym też roku przyjęliśmy nazwę „Wspólnoty Radości Paschalnej”.

Od wielu lat wspólnie z naszymi dziećmi (bez względu na wiek) uroczyście obchodzimy Święte Triduum Paschalne. Dzieci pokochały ten wyjątkowy czas tak samo jak my, rodzice. Jako chrześcijanie wraz z Chrystusem przeżywamy Paschę Nowego Testamentu, która prowadzi nas do umiłowania krzyża, aby móc radować się ze zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, to znaczy żyć pełnią łask paschalnych. Wezwanie Ojca Świętego, Jana Pawła II, do Nowej Ewangelizacji odczytaliśmy jako wezwanie dla nas, aby stać się świadectwem, że Jezus jest obecny dzisiaj pośród całego Ludu Bożego. Nasz rozwój duchowy oparty jest na formacji Ruchu Światło – Życie. Zbieramy się w drugą sobotę miesiąca na wspólnej mszy świętej, katechezie i agapie. Podczas spotkań w tak zwanych „małych grupach” u poszczególnych animatorów uczestniczymy w formacji „szkoły walki duchowej” ks. Krzysztofa Kralki SAC. W 2012 roku powstała także nowa diakonia: „Diakonia modlitwy – uwielbienia”. Jako wspólnota, angażujemy się w ewangelizację w ramach działań Ruchu Światło – Życie, między innymi podczas kongresu ewangelizacyjnego „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i kongresu „Nie lękajcie się”. Prowadziliśmy rekolekcje dla młodzieży, jak i osób dorosłych w parafiach na terenie Trójmiasta. W ramach naszej wspólnoty działa również Diakonia Tańca, która stanowi silne narzędzie ewangelizacyjne. Raz w tygodniu w ramach diakoni lectio divina czytamy i rozważamy Pismo święte ucząc się różnych metod medytacji Słowa Bożego. W 2017 r. powstała diakonia „miłosierdzia”, jako odpowiedź na Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. W ramach jej działalności pomagamy osobom bezdomnym w ich wyjściu z bezdomności, szczególnie angażując się w pomoc tym ludziom w Ośrodku dla Osób Bezdomnych w Gdyni na ul. Janka Wiśniewskiego.

Od początku istnienia wspólnoty „Radości Paschalnej” angażujemy się w życie parafii św. Andrzeja Boboli, jednak przez kilka lat funkcjonowaliśmy poza nią. W 2011 roku ks. proboszcz Sławomir Decowski przyjął nas, jako pełnoprawną wspólnotę parafialną i wyznaczył jako opiekuna ks. Andrzeja Wieckiego. Potem wspólnocie posługiwał ks. Marcin Skoczek, a obecnie ks. Maciej Rychert.

Odkrywamy nasze miejsce i misję głównie w ewangelizacji rodzin, szczególnie rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci do sakramentów świętych. W tym roku rozpoczęliśmy cykl 4 spotkań dla rodziców dzieci przygotowujących się I Komunii Św. I sakramentu bierzmowania zatytułowanych „Wybierz najlepszy tor dla Ciebie i Twoich dzieci”. Przygotowywaliśmy się do niego przez odbycie „szkoły rodzica” – formacji dla rodziców prowadzonej przez psychologa p. Małgorzatę Sędziak. Część naszej wspólnoty zajmuje się także przygotowaniem narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Marek Filar, członek naszej wspólnoty, jest przedstawicielem Zespołu Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

W miarę dorastania naszych dzieci odkrywamy, iż przestrzenią ewangelizacji, do jakiej jesteśmy teraz szczególnie powołani, są nasze własne rodziny. Dwa razy w roku odbywamy dzień skupienia, w czasie adwentu i wielkiego postu. Na koniec każdego roku formacyjnego wyjeżdżamy na wspólnotowe rekolekcje, które pozwalają nam nie tylko jeszcze bardziej zbliżyć się do Pana Boga, ale też pogłębić więzy w naszej wspólnocie.

Więcej na stronie internetowej: www.paschalna.pl