Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Wspólnota Szkoły Rodzica

W parafii w roku szkolnym 2015/16 (wrzesień-kwiecień)  i 2016/17 (wrzesień-marzec) zrealizowane zostały warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. W zajęciach łącznie uczestniczyło 49 osób. Przedsięwzięcie skierowane zostało do rodziców pragnących podnosić swoje kompetencje wychowawcze. Zajęcia przeprowadzono metodami aktywnymi w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” J. Sakowskiej. Opiekunem przedsięwzięcia był ks. Marcin Skoczek, a prowadzącą zajęcia była p. Małgorzata Sędziak, psycholog, która jest jednocześnie doradcą w parafialnej poradni rodzinnej.

„Szkoła Rodzica” uświadamia czym jest wychowanie, podkreślając znaczenie osoby wychowującej. Stwarza możliwości pogłębiania wiedzy o sobie samym i stosowanych metodach wychowawczych, nakłania do refleksji, stymuluje do podjęcia pracy na sobą.

Zrealizowano dwie edycje warsztatów. Każda edycja to jedenaście spotkań, po 3 godziny, podczas których realizowano konkretny temat np. zachęcanie do samodzielności, zachęcanie do współpracy, rozwiązywanie konfliktów, pomocna pochwała, granice, kary a konsekwencje, wokół uczuć. Zajęcia dostarczały konkretnej wiedzy i wyposażały w nowe umiejętności, które aby się utrwaliły wymagały dużego osobistego zaangażowania. Uczestnicy dzielili się osiągnięciami np.: „Potrafiłam wysłuchać dziecko bez oceniania” oraz porażkami np.: „O nowym sposobie komunikowania swojego niezadowolenia przypomniałam sobie już po fakcie, gdy nakrzyczałam”.

Celem psychologa prowadzącego warsztaty było zaangażowanie obojga rodziców w proces podnoszenia kompetencji wychowawczych., jednak mama i tata nie uczestniczyli w tej samej grupie zadaniowej. Konkretna grupa spotykała się, więc na zajęciach, co dwa tygodnie  (w jednym tygodniu mama realizowała ten sam temat, co w następnym tygodniu tata).

Oto zmiany, jakie zaobserwowali rodzice, będące efektem udziału w „Szkole Rodzica”:
– umiem określać swoje uczucia, skuteczniej komunikować oczekiwania
i wymagania;
– z mamy ciągle niezadowolonej z dzieci, stałam się mamą zauważającą pozytywy u dzieci;
– uświadomiłam sobie jak ważne jest ustalenie granic;
– poprawiły się moje relacje nie tylko z dziećmi, ale także innymi ludźmi (mężem/żoną);
– nauczyłem się jak rozwiązywać konflikty, stąd moje życie stało się prostsze;
– zrozumiałem, że dziecko to osoba i ma prawo do szacunku;
– uświadomiłem sobie, że aby dobrze wychować dzieci potrzebna jest praca nad sobą samym;
– zaczęłam częściej chwalić swoje dzieci;
– odkryłem, że dzieci są wartościowymi osobami.

Prawidłowa postawa rodzicielska to realizacja dwóch aspektów: Kochaj i wymagaj. Szkoła Rodzica skutecznie pomaga rodzicom w realizacji powyższego zadania. Zebrana ewaluacja wskazuje na celowość zrealizowanego przedsięwzięcia. Dalsze postępy w usprawnianiu komunikacji w rodzinie i budowaniu lepszych wzajemnych relacji zależą od osobistego zaangażowania rodziców i wykorzystywania poznanych metod w konkretnych sytuacjach wychowawczych.

W roku szkolnym 2017/18 z uwagi na chorobę osoby prowadzącej nie realizowano „Szkoły Rodzica”. Kolejna edycja rozpoczyna się w obecnym roku szkolnym.
Prowadząca: Małgorzata Sędziak – psycholog, doradca parafialnej poradni rodzinnej.
Kapłan wspólnoty: ks. Adam Romejko.