Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

ks. kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Ks. Wojciech Cichosz urodził się 20 stycznia 1968 roku w Kartuzach. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1993 roku z rąk arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Posługiwał w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1992-1993 – praktyka diakońska); parafii pw. św. Pawła Apostoła w Gdyni-Pogórzu (1993-1994 – wikariusz); parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach (1994-1997 – wikariusz) oraz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu (1997 – nadal).

1 września 1997 roku rozpoczął kierowanie (najpierw niepubliczną, a potem publiczną) szkołą katolicką w Gdyni (obecnie Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II). W tym samym roku podjął studia specjalistyczne z pedagogiki w Uniwersytecie Gdańskim. W kolejnych latach uzyskał stopnie naukowe doktora (z pedagogiki – Uniwersytet Gdański 2000; z teologii apostolstwa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2005) i doktora habilitowanego (w zakresie katechetyki – UKSW w Warszawie 2010). Od 2015 roku profesor tytularny (belwederski). 1 września 2020 roku objął urząd Dziekana Wydziału Teologicznego oraz wszedł do Rady Rektorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego). Wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym (od 2002 roku). 7 października 2020 roku zatwierdzony na Konsultora Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

Zainteresowania obejmują przede wszystkim aksjologię i antropologię, współczesne teorie i nurty wychowania oraz szkolnictwo katolickie. Lubi sport, poznawać różne kultury oraz wędkarstwo i grę na fortepianie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.cichosz.pl oraz pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Cichosz

Data ustanowienia w parafii: 26 czerwca 1997 r.
Formularz do bezpośredniego kontaktu z Duszpasterzem