Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Domowy Kościół: Ruch Światło – Życie

Owocem posoborowej odnowy Kościoła jest Ruch Światło-Życie, założycielem i pierwszym moderatorem krajowym był, ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Początki Ruchu sięgają pierwszej połowy lat 50-tych, wtedy to ks. F. Blachnicki organizuje pierwsze rekolekcje oazowe dla ministrantów. W latach następnych studiując duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Marii Kolbego, tworzy społeczną akcje przeciw alkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, obecnie Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Na tych fundamentach ks. Blachnicki organizuje 15 dniowe rekolekcje zwane Oaza Żywego Kościoła. W ramach Ruchu Światło – Życie formacji podlegają dzieci, młodzież, dorośli, rodziny i duchowni.

W naszej Wspólnocie parafialnej Ruch istnieje i działa od jesieni 1981 roku, obejmując od początku swoją formacją rodziny, młodzież i dzieci. Obecnie przy parafii formację kontynuują trzy kręgi Domowego Kościoła.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
DK dąży do odnowy małżeństw i rodzin poprzez wdrażanie do:

– życie słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

– życie modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim zbawicielem,

– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

– postaw służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.
Budowanie jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:

– codzienna modlitwa osobista,

– regularne spotkanie ze słowem Bożym

– codzienna modlitwa małżeńska,

– codzienna modlitwa rodzinna,

– comiesięczny dialog małżeński

– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego, który jest obecny na kręgu.
Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

- dzielenie się życiem

(dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznej kawy);

- modlitwa

(dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)

- formacja

(dzielenie się w atmosferze modlitwy realizację zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)
Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi oraz w USA i Kanadzie.
Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: https://gdansk.oaza.pl/
Opiekunem Wspólnoty DK jest ks. Zbigniew Kordowski. Wspólnota spotyka się na Eucharystii z parafią w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9:30 w górnym kościele z przerwą w miesiącach wakacyjnych. Po mszy św. zapraszamy na wspólną kawę/herbatę do sali Szkoły Katolickiej. W naszej parafii działają dwa kręgi (grupy), które są otwarte na nowe małżeństwa.

Serdecznie zapraszamy małżeństwa do uczestnictwa w „naszych” mszach świętych i wspólnocie!