Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Komunikat w sprawie zagrożenia epidemicznego [zaktualizowany 25.03.2020 r.]

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii

msze święte  z udziałem wiernych mogą liczyć do 5 uczestników.

Proszę Was, Parafianie,

ZOSTAŃCIE W DOMU,

skorzystajcie z dyspensy Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, módlcie się w domu oraz weźcie udział  w mszy świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

Msze święte
będą sprawowane w kościele parafialnym,  ale udział w nich może wziąć tylko 5 osób, które zamówiły intencje mszalne na dany dzień i godzinę.

Wejście dla tych osób drzwiami bocznymi naprzeciw kancelarii parafialnej  10 minut przed mszą świętą.

Zarządzenie to dotyczy zarówno niedziel, jak i dni powszednich.

Codziennie o godz. 20.30 odmawiajmy wspólnie, Wy w domach, my księża w kościele, RÓŻANIEC w intencji oddalenia epidemii koronawirusa!

ks. Sławomir Decowski
proboszcz