Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Komunikat ks. Proboszcza w sprawie zagrożenia epidemicznego [zaktualizowany 22.04.2020 r.]

Od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 roku,

we mszy świętej w naszej świątyni może uczestniczyć do 100 wiernych.

Stan epidemii koronawirusa trwa, dlatego proszę Was, Parafianie,

ZOSTAŃCIE W DOMU,

skorzystajcie z dyspensy Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, módlcie się w domu oraz weźcie udział  w mszy świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

Wejście drzwiami bocznymi naprzeciw kancelarii parafialnej
30 minut przed mszą świętą

Zarządzenie to dotyczy zarówno niedziel, jak i dni powszednich.

SPOWIEDŹ
W GÓRNYM KOŚCIELE
od poniedziałku do soboty w godzinach 17.30 – 18.00

Prosimy o dokładne przestrzeganie następujących zaleceń:

– wszyscy przebywający w kościele, z wyjątkiem kapłana, są zobowiązani do zakrycia ust i nosa maseczką,
– w ławkach w kościele, także podczas oczekiwania w kolejce do konfesjonału, należy zachować odległość co najmniej 2 metrów od innej osoby,
– rachunek sumienia robimy w domu, nie w kościele,
– można korzystać z miejsc na chórze kościoła.

Codziennie o godz. 20.30 odmawiajmy wspólnie, Wy w domach, my księża w kościele,

RÓŻANIEC

w intencji oddalenia epidemii koronawirusa! Niech Pan Was zachowa w zdrowiu i bezpieczeństwie!

ks. Sławomir Decowski
proboszcz