Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Misje święte w naszej parafii 30 IX – 8 X 2023

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PARAFIALNYCH MISJACH ŚWIĘTYCH

pio_8065Drodzy Parafianie!
Siostry i Bracia w wierze!

Z radością pragnę poinformować, że po dziesięciu latach, nasza parafia w dniach od 30 września do 8 października 2023 roku będzie przeżywać MISJE ŚWIĘTE.

Żyjemy w świecie niezwykłego rozwoju techniki z jednej strony i umierania zdrowych relacji pomiędzy ludźmi, nawet najbliższymi, z drugiej. Jak pokonać ten kryzys człowieczeństwa w nas? Pan Bóg daje nam swoje Słowo, jako odpowiedź na nurtujące ludzkie umysły i serca pytania.

Serdecznie zapraszam do udziału w misjach wszystkich: dzieci i młodzież, dorosłych, starszych i chorych, małżonków i osoby samotne, wszystkich bez wyjątku. Polecam już teraz całe dzieło misyjne modlitwie, pełnieniu dobrych uczynków, ofiarowaniu w intencji misji codziennego trudu i cierpienia, aby głoszone słowo Boże padło na żyzny grunt naszych serc i wydało obfite owoce nawrócenia i świętości.

Dlatego zwracam się do Parafian, których Bóg obdarzył krzyżem choroby, cierpienia czy samotności, do wszystkich w jesieni życia. Chorzy byli zawsze największym skarbem Kościoła, gdyż swoją modlitwą i cierpieniami „niosą” Kościół. W czasie Misji jest przewidziane spotkanie specjalnie dla Was, a Ci, którzy nie będą mogli przybyć do kościoła zostaną odwiedzeni w swoich domach.

Misje Święte to czas Bożej łaski dla naszej obłuskiej wspólnoty!

ks. Sławomir Decowski, proboszcz
proboszcz

30.09.2023 – Sobota: Abyście uwierzyli w tego, którego posłał
Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych

18.00 msza święta z nauką misyjną
19.15 spotkanie dla młodzieży

1.10.2023 – Niedziela: Bóg jest Miłością
Albowiem Bóg tak ukochał świat….

7.00 msza święta z nauką misyjną
8.00 msza święta z nauką misyjną
9.30 msza święta z nauką misyjną
11.00 msza święta z nauką misyjną dla dzieci
12.15 msza święta z nauką misyjną
13.30 msza święta z nauką misyjną
18.00 msza święta z nauką misyjną
20.30 apel misyjny

2.10.2023 – Poniedziałek: Grzech człowieka i Zbawienie w Jezusie Chrystusie
Adamie, gdzie jesteś…..

9.00 msza święta z nauką misyjną
17.30 msza święta z nauką misyjną
19.30 msza święta z nauką misyjną
20.30 apel misyjny

3.10.2023 – Wtorek: Wiara i Nawrócenie
Mamy Rzecznika wobec Ojca…

9.00 Misyjna Uroczystość Pojednania
17.30 Misyjna Uroczystość Pojednania
19.30 Misyjna Uroczystość Pojednania
20.30 apel misyjny

4.10.2023 – Środa – Dzień Spowiedzi Misyjnej
W domu mego Ojca jest mieszkań wiele…

Spowiedź pół godziny przed każdą mszą świętą.

9.00 msza święta z nauką misyjną
17.30 msza święta z nauką misyjną
19.30 msza święta z nauką misyjną
20.30 Misyjna Droga Światła

5.10.2023 – Czwartek: Jezus Moim Panem
Kim jestem dla Ciebie….

9.00 msza święta z nauką misyjną
17.30 msza święta z nauką misyjną
19.30 msza święta z nauką misyjną
20.30 Misyjna Droga Światła

6.10.2023 – Piątek.2023 – Do końca ich umiłował
Miłość cierpliwa jest…

9.00 msza święta z nauką misyjną dla chorych (sakrament namaszczenia chorych)
17.30 msza święta z misyjną Uroczystością Rodziny i Małżeństwa
19.30 msza święta z misyjną Uroczystością Rodziny i Małżeństwa

7.10.2023 – Sobota – Oto Matka Twoja
Ofiarowanie Parafii Matce Bożej
Zabierz do siebie Maryję

9.00 msza święta z nauką misyjną
11.00 spotkanie dla rodziców z małymi dziećmi i rodzin oczekujących potomstwa
17.30 msza święta z nauką misyjną
19.30 msza święta z nauką misyjną
20.30 apel misyjny

8.10.2023 – Niedziela: Bądźcie mi świadkami
Wy jesteście światłem świata…

7.00 msza święta z nauką misyjną
8.00 msza święta z nauką misyjną
9.30 msza święta z nauką misyjną
11.00 msza święta z nauką misyjną dla dzieci
12.15 msza święta z nauką misyjną
13.30 uroczystość zakończenia Misji Świętych i poświecenie krzyża misyjnego

MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚWIĘTYCH

jutBoże, nasz Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi. Dziękujemy Ci, za
życie i powołanie do wspólnoty Kościoła.
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, aby były
dniami przemiany naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony
dla wszystkich, niech będzie darem łaski i miłosierdzia.
Panie, Jezu Chryste, Królu wieków. Pragniemy, abyśmy wszyscy
doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Otwórz nasze umysły na
Twoje słowa, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzać je w
nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i
przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Dopomóż nam przygotować
się do Misji Świętych, aby wszyscy twoi wyznawcy żyli, jak prawdziwi
wyznawcy miłości i przebaczenia.
Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom, aby przez Misje Święte
zostało odnowione duchowe oblicze naszej parafii. Niech Boskie Słowo
przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i
zbawi. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który
nieustannie czeka na swoje dzieci. Spraw, abyśmy byli prawdziwą
wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.
Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy, bądź Matką tych Świętych
Misji i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim
wstawiennictwem u Boga. Amen.